مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی

مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی

آمار رشته مدیریت بازرگانی همراه با مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 53
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2916 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137

مجموعه تست  (آمار)رشته مدیریت بازرگانی

فروشنده فایل

کد کاربری 1800

کاربر

مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی

آمار رشته مدیریت بازرگانی همراه با مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی

مجموعه آزمونهای آمار و احتمال

1ـ میانگین سرعت شخصی که راهی به طول 95 کیلومتر را با سرعت 4o کیلومتر در ساعت رفته و بـا سـرعت 8o
کیلومتر برگشته چقدر است؟
6 o (4 57 5/ (3 53 3/ (2 58 1 (
2ـ در یک ظرف 2 سکه سالم، 5 سکه با احتمال رخ دادن شیر برابر o/ 3و سه سکه دو طرف شیر وجـود دارد. یـک
سکه بطور تصادفی از ظرف انتخاب می کنیم و سه مرتبه آنرا پرتاب می کنیم. در صورتی که در این سه پرتاب حداقل
یک شیر ظاهر شده باشد احتمال اینکه سکه سالم از ظرف انتخاب شده باشد برابر است با :

3ـ جدول فراوانی زیر داده شده است:
طبقات 18 2 – o 21-23 24-26 27 -29 3 o-32 33 -35 36 – 38 39-41 42-44 45 -47 48 5 – o
فراوانی 1 2 3 6 7 8 8 6 4 3 2

میانه کدام است؟
34 (4 34/ 75 (3 34/25 (2 34 5/ (1
4ـ فرض کنید هیستوگرام زیر بدست آمده است. اعداد درون مستطیل تعداد مشاهده های متناظر با طبقات را نشان
می دهد برآورد مد جامعه کدام است؟
9 (1
8 (2
1o (3
11 (4
3 o, x3 کدام است ؟
x3 و 1o مساوی صفر است. میانگین اعداد x2 1 ,x ,
5ـ انحراف معیار اعداد x2 1 ,x ,
7 5/ (4 15 (3 1o (2 3 o (1مجموعه تست (آمار)
WWW.SANJESH.IR
«4»

8ـ شخصی با حرکتهای قائم و افقی (به سمت بالا و جلو) می خواهد از A به B برود به چند طریق مـی تـوان ایـن
عمل را انجام دهد.
48 (1
36 (2
4o (3
32 (4
9ـ به چند طریق 12 نفر می توانند برای بازی فوتبال به دو گروه 6 نفری تقسیم شوند؟
824 (4 1o24 (3 724 (2 924 (1
10ـ یک سکه را می اندازیم تا شیر و یا خط بیاید. تعیین کنید X تحت کدام یک از شرایط زیر یک متغیـر تصـادفی
است :
X (1 تابعی است که شیر را به
3
2
و خط را به 13- تصویر می کند
X (2 تابعی است که شیر را به صفر و خط را به
2
2
تصویر می کند.
X (3 رابطه ای است که شیر را به صفر و خط را به 1± . تصویر می کند
3 و گزینه 1

15ـ از بین ارقام {o,1,2 ,3 ,,, 4 5 6 , , 8 9 } چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام و بزرگتر از 41o می توان تشکیل
داد؟
272 (4 72o (3 567 (2 5 4o (1
16ـچند شرط برقرار باشد برای اینکه 5 پیشامد مستقل باشند؟
27 (4 26 (3 32 (2 6 (1

17ـ در جامعه ای که دارای چولگی خفیف نمی باشد، میانگین x / = 2o 58 ، میانه Me=21 و مد Mod =22
بدست آمده است، کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
1) توزیع دارای چولگی چپ می باشد 2) توزیع دارای چولگی راست است
3) توزیع متقارن است 4) توزیع دارای چولگی غیر قابل اغماض است
18ـ کدامیک از عبارت های زیر درست است؟ اگر (P(A)= = P(B

19ـاحتمال تصمیم درست گرفتن توسط هیئت منصفه یک دادگاه در همه مواقع برابر o/ 95 است. فرض کنید o/ 99
از متهمینی که به این دادگاه آورده می شوند در حقیقت گناهکارند. حال اگر هیئت منصفه ماتهمی را بیگناه تشـخیص
دهد. احتمال اینکه این متهم واقعاً بیگناه باشد چقدر است؟
(1 0o/161 (4 o o / 25 (3 o/151 (2 o/ o1

Modir.ir – تستهای کنکوری و تالیفی کارشناسی ارشد رشته مدیریت …

تستهای کنکوری و تالیفی رشته مدیریت بازرگانی … تستهای کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی – 796 تست همراه با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب … تستهای تالیفی و کنکوری آمار کاربردی – 333 تست با پاسخ تشریحی و گزینه ای- 5800تومان …
مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی | nastaran

11 ژوئن 2018 … مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی on nastaran | بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدبا سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی …
خرید آنلاین مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی | minadl

10 مه 2018 … خرید آنلاین مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی on minadl | کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیداینک شما با جستجوی ((مجموعه …
خرید آنلاین مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی …

10 مه 2018 … خرید آنلاین مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی on hamyaranfereshteh.ir | کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیداینک شما با …
مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی – فایل 20

8 مه 2018 … مجموعه تست(آمار)رشته مدیریت بازرگانی. توضیحات محصول : مجموعه آزمونهای آمار و احتمال 1ـ میانگین سرعت شخصی که راهی به طول 95 کیلومتر را با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *